‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’ schreef Elsschot in 1910. In dit gedicht (Het huwelijk)  gaat het over een man die met spijt en afschuw zijn ouder wordende vrouw beschouwt. Hij overweegt haar dood te slaan, maar ja, die wetten en praktische bezwaren…

Ook in organisaties staan soms ‘wetten en praktische bezwaren’ in de weg (al gaat het dan gelukkig vaak wel om iets minder heftige zaken…).  In veel organisaties wordt bijvoorbeeld gezegd dat er fouten gemaakt mogen worden. Fouten maken, daar leren we namelijk van. Tot zover de droom.

Maar ook hier dus nogal eens wat ‘praktische bezwaren’ die in de weg staan. Zo hoor ik in organisaties regelmatig dat fouten maken:

  • geld kost
  • klanten kost
  • tijd kost
  • dom is
  • niet handig is
  • je kwetsbaar maakt
  • je reputatie schaadt
  • je zwakte toont
  • wel mag, maar dan wel graag zo snel mogelijk herstellen en liefst voor het echt schade aanricht…

Tsja. Met dit in je achterhoofd voelt een fout maken niet echt lekker natuurlijk, laat staan toegeven dat je er een gemaakt hebt.

Toch ben ik ervan overtuigd dat alleen organisaties die fouten écht durven toe te staan, op den duur overleven. Een cultuur waarin fouten gemaakt mogen worden, is namelijk een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie. En innovatie is nu net dé succesfactor om je in deze snel veranderende tijd staande te kunnen houden.

Kwetsbaarheid is de sleutel

Om ‘fouten maken mag’ echt onderdeel van de cultuur te laten zijn, is ‘kwetsbaarheid’ van cruciaal belang. En daar is niks softs of geitenwollensokkerig aan. Integendeel. Organisaties die ‘kwetsbaarheid’ en openheid uitdragen, zijn innovatiever en hebben gemotiveerdere medewerkers, hetgeen weer betere resultaten tot gevolg heeft.

Dat vraagt natuurlijk wel iets, om te beginnen van jou als leider. Namelijk, dat je je kwetsbaar op durft te stellen. Een fout als eerste openlijk toe durft te geven. Met zo’n leider hoeven mensen namelijk niet bang te zijn om afgekraakt of uitgelachen te worden als ze met een nieuw idee komen. Ze kunnen vertrouwen op de goede intenties van hun collega’s. Ze durven vragen te stellen, omdat ze niet denken alles zelf te moeten weten. En ze durven eens wat nieuws te proberen, ook al is het nog niet zeker dat het lukt. In zo’n cultuur ontstaan de mooiste ideeën. Kortom, een leider en daarmee een organisatie die zich ‘ontwapent’, heeft een grote voorsprong.

Tussen droom en daad… het is van alle tijden. En tegenwoordig is kwetsbaarheid dus het devies. Maar of de man uit Elsschots gedicht dáár iets mee had gekund…?

 

Meer weten? Kom dan naar mijn workshop ‘De kracht van kwetsbaarheid’. Kijk hier voor meer info.